Samarbejde

PB43 version 2 er lige gået i luften og er derfor lige ved at finde fodfæste . Stedet indgår derfor ikke i samme mængde samarbejder som tidligere, men her er der nogle tidligere projekter

KØBENHAVNS PROJEKTHUS (KPH)

I sommeren 2012 etablerede KPH (Københavns Projekthus) og PB43 et partnerskab for at forbedre forholdene for innovative miljøer og kulturelle projekter i København. Ved at arbejde sammen forsøger de to organisationer at kombinere deres netværk af partnere, erfaringer indenfor projekt management, og andre ressourcer, for at skabe en stærkere platform for nye sociale, innovative og kulturelle projekter. Derudover, er er planen at samarbejdet mellem PB43 og KPH skal forøge indflydelsen på den politiske diskurs i København. Ved at stå sammen håber vi at vores stemme bliver mere tydelig i den offentlige sfære og herved muliggør at der opstår flere rum og ressourcer, og mindre lovgivning og administration når der laves projekter i byen.

KPH Projects er en organisation etableret i 2009 som arbejder med social og cultural iværksætteri i København. Deres hovedsæde er i en tidligere sporvognsremise på Enghavevej på grænsen mellem Vesterbro og Sydhavn. Her har de tusind af kvadratmeter med kontorer og arbejdsrum for individuelle personer og grupper som arbejder med en bred vifte af innovative projekter. KPH står også bag KPH Awards som siden 2009 har promoveret og tildelt de bedste projekter i Skandinavien årets innovative pris. Ved det årlige 2013 Award show blev over 20 innovative projekter med en social og kulturel proces nomineret til at konkurrere om tre forskellige priser.

For mere info se wwww.kph-projects.dk.

INSTITUT FOR (X) / AARHUS

X er groet ud af et modigt samarbejde mellem Bureau Detours og en lille håndfuld visionære mennesker i Aarhus Kommune (Jakob Sennels, Lars Davidsen & Nikolaj Wammen). Nøglen blev sat i låsen oktober 2009. X er en midlertidig Erhvervs- & Kulturplatform. Organisationen er organisk og levende. X’et defineres og omdefineres, det refererer til det variable og symboliserer den enkeltes projekt. Institut for (X) skal ses som private værksteder med en ekstrem åben attitude. Alle på X betaler leje. Administration er skåret ned til absolut minimum og alle er pedeller. Der samarbejdes på kryds og tværs for at udnytte hinandens kompetencer, for derigennem at styrke de individuelle projekter der stables på benene. Krydssamarbejdet har den absolutte fordel indenfor feltet ‘at sætte team op’.

Flere af medlemmerne af PB43 kommer jævnligt i den østjyske muld hos Institut for (X). Enten for at deltage i event og kulturelle aktiviteter, eller fordi de er en del af Bureau Detours og DENNIS. Forlaget PB43 lavede i 2012 bogen Garagekultur i ‘Helte søges’-serien sammen med Institut for (X) og Givrum. Sidenhen blev det i samme serie til bogen Byhavekultur, et samarbejde mellem forlaget, Institut for (X), Adpot’A’Box, Prags Have og 2200 Byhaven. Senere i 2014 udgiver Forlaget bogen This Is (X) om de mange idéer, koncepter, DIY arkitektur som er opstået i forbindelse med og omkring Institut for (X).

Se mere om Institut for (X): www.institutforx.dk

RE:KREATORS

Since 2015 we in PB43 has been part of the international network of re:Kreators.
Cooperative area development provides an alternative approach to developing in a time where working with large budgets and master plans is stagnating. It is an approach that revolves around doing business, building, sharing ideas, and doing work with others, together. It’s a change in the scale and working structure of development projects.

This goes against the idea of blue print planning with grand schemes; instead, it focuses on the small plot as the premise, making development smaller and therefore faster. Anyone who wants to take an active role can participate in the urban experiments and temporary redevelopment projects. Such instances take matters into their own hands to address their local problems, i.e.: housing build by and for collectives, live-work spaces, and small-scale developers that dare to create one of a kinds products.

Have a look at the European alternatives to the questions of development in our time.
https://citiesintransition.eu/transition/rekreators

GÄNGEVIERTEL / HAMBURG

Den 22. august 2009 gik to hundrede personer, der var aktive indenfor kunst, politik og sociale aktiviteter ind i det historiske kvarter Gängeviertel i Hamborg for at redde området fra forfald og nedrivning. Det primære mål med aktionen var at skabe et område i Hamborg centrum der skulle fremme kunst, kultur og dialog, både i atelier, værksteder, lejligheder med beboelse og sociale projekter.
Nogle år senere, er Gangeviertel blevet et kulturelt hot spot i Hamburg, som tiltrækker tusindvis af besøgende fra både Tyskland og udlandet. Brugerne af området er ansvarlige for at koordinere og iscenesætte utallige kunst, musik, medie, festivale, uddannelsesmæssige og politiske begivenheder, og har nu til dels opnået officiel støtte fra Hamburg Kommune, hvilket betyder, at der er vil kommet til at ske meget mere de kommende år. Der forhandles blandt andet om en kontrakt med bystyret og en renovering af bygningerne er påbegyndt.

I juni 2012 besøgte en delegation fra PB43 Gangeviertel for at etablere et samarbejde mellem de to steder. Dette blev opfulgt ved at en bus med folk fra Hamborg i forbindelse med City-Link besøgte PB43. Sidenhen har der løbende foregået en udveksling mellem de to steder, senest i oktober-november 2013 hvor tyve personer tilknyttet PB43 deltog i en kunstudstilling og forskellige events arrangeret af Gängeviertel. Planen er at der hvert halve år skal være en større udveksling indenfor kunst og kultur hvor de to steder fungere som udvekslingsplatform for Hamborg og Københavns kunstmiljøer. Dette vil omfatte vidensudveksling, facilitering af udstillinger, en planlagt artist-in-residency program, innovationsprojekter og mere. Samarbejdet vil blive udført med henblik på et samarbejde hvor deltagerne fået et gensidigt udbytte ved at deltage, og samtidig bringe de alternative kulturellescener i Hamborg og København tættere sammen som en helhed.

For mere information om Gängeviertel, se: www.das-gaengeviertel.info

WESTWERK / HAMBURG

Westwerk er en klub. Westwerk er en gammel bygning i centrum af Hamborg. Westwerk er en gruppe af kunstnere og kreative folk, der i fællesskab udvikler og programlægger denne centrale placering som en projektrum, et kunstgalleri, en klub, et koncertsted, et sted for installationer, performances, oplæsninger og arrangementer i stueetagen. De andre etager i huset er atelier, studier og boliger for kunstnere, kuratorer og projektfolk.

I oktober-november 2013 besøgte PB43 Hamborg i forbindelse med udstillingen Kopenhagen-Hamburg. Her deltog flere af PB43 medlemmerne i forskellige arrangementer og workshops på WestWerk, og kimen blev lagt til et fremtidigt samarbejde. Sidenhen har PB43 sammen med kurator og kunstner Carsten Rabe udviklet konceptet, så der hvert halve år skal foregå udvekslinger mellem kunstmiljøerne i Hamborg og København. Den først udveksling løber af staben 9. maj i forbindelse med Artist Run Festivalen i København. Her kommer 13 kunstnere fra Hamborg til København for at bygge videre på samarbejdet og udstille deres værker på PB43 / BETON Art Space og Hotel Pro Forma på Amager.

Se mere om WestWerk her: www.westwerk.org

GIVRUM.NU

I midt 2010 tog Christian Fumz og Jesper Jesper Koefoed-Melson fra organisationen Givrum.nu kontakt til grundejer Akzo Nobel. De ville høre om det var muligt at brug deres ejendom på Prags Boulevard 43, København S. Den tidligere lak-fabrik på Amager havde stået tom i fire år og det synes de var en skam.
Efter forhandlinger med Akzo Nobel i løbet af 2010 blev der indgået et aftale om at ejedommen skulle stilles gratis til rådighed frem til og med 2012. Det eneste Givrum.nu skulle betale var skatter, vedligeholdelse af ejendommen og forbrug af el og vand.
Den 19. november 2010 har Givrum.nu indkaldt til informationsmøde i Bygning 5 på Prags Boulevard 43. Omkring 30-35 forhåbningsfulde projektmagere, iværksættere og kunstnere er mødt frem. De næste to år genetableres el, vand og lejerne ombygger rummene de har lejet sig ind i. Der stiftes en forening som alle lejerne skal være medlem i, og som skal være med til skabe de sociale, kulturelle og tværfaglige rammer for stedet.
Givrum.nu overdrager de næste to år løbende ansvaret for ejendommen til foreningen og dens medlemmer. Officielt overtager foreningen stedet fuldt ud i 2012, ved at foreningen og dens medlemmer danner andelsselskabet PB43 AMBA og selv forhandler en ny kontakt på plads med Akzo Nobel, hvori lånekontrakten forlænges til og med 2016, med mulighed for et år opsigelse.

Givrum.nu står også bag konferencen Think Space om brugerdrevet byudvikling og tomme bygning. Den har fundet sted i 2011, 2012 og 2013. PB43 og medlemmerne har hvert år holdt oplæg om deres erfaringer og projekter, for på den måde at overdrage deres hand-on erfaringerne og være med til at skabe bedre bymiljø og muligheder for iværksætter, projektmagere og andre der ønsker en mere brugerdrevet byudvikling.

Se mere på:
www.givrum.nu
www.givrum.nu/thinkspace

PROJEKTLAND

Projektland er et video-produktionsselskab som har specialiseret sig i at dokumentere en bred vife af alternative sociale og kulturelle projekter i og omkring København. Udover at lave smukke kortfilm om forskellige projekter, sigter de mod at levere økonomisk overkommelige og professionelle video-dokumentation til at hjælpe projektmagere kommunikere til et bredere publikum. Holdet bag Projektland er altid på udkig efter gode historier, og i 2012 begyndte de at producere en række kortfilm på nogle af de projekter, der finder sted på PB43. Indtil videre er vi meget tilfredse med resultatet, se selv:

Se under “presse” for flere projektland film eller besøg www.projektland.dk.