Om PB43

PB43 er et selvstændigt arbejdsfællesskab bestående af en række virksomheder, foreninger og grupper med tværfaglig ekspertise indenfor blandt andet kulturproduktion, produktudvikling, iværksætteri, formidling og byudvikling.

Siden 2010 har PB43 haft en tidligere lak-fabrik på Amager som kreativ platform og tilholdssted. Organisationen GivRum satte rammerne for arbejdsfællesskabet ved i 2010 at få lov til i to år at bruge den tidligere lak-fabrik som kreativ platform og tilholdssted for kreative projekter, grupper og virksomheder. Brugerne af stedet var organiseret i en forening som selv stod for det organisatoriske, den kreative og kulturelle udvikling af stedet. I 2012 forhandlede stedets brugere en ny fire-årig kontrakt med stedets grundejer, og de oprettede samtidig det uafhængige andelsselskab Arbejdsfællesskabet PB43 a.m.b.a., som overtog det økonomiske og juridiske ansvar for ejendommen, og således fortsatte PB43’s videre udvikling til et professionelt og toneangivende bruger-drevent iværksætter- og kulturmiljø i København.

Stedets 6.400 m2 og fire store bygninger dannede indtil februar 2015 således rammen for et unikt tværfagligt samarbejde, der har resulteret i nytænkende projekter og produkter i tæt samspil med lokale og internationale partnere. Dette fælleskab tager PB43 fra marts 2015 med til de nye lokaler i Nordhavn, hvor et nyt arbejdsfælleskab, funderet på de gamle principper er under opbygning. Stedet tilføres ny energi i form af nye medlemmer, som er med til at definere fælleskabet på ny.

PB43 består af kreative iværksættere – alt fra kunstnere, musikere, filmfolk, arkitekter, forskere, designere, grafikere, forskere, ingeniører, konsulenter, managere, fotografer, snedkere, journalister, teknikere, pibemagere, til studerende – der hver især har fået personligt ejerskab til en lille del af stedet og dermed også til den overordnede udviklingen af et unikt arbejdsfællesskab.
Arbejdsfælleskabet skal ikke skabe profit på udlejningen. Huslejen går udelukkende til driften og udviklingen af stedet og fælles projekter, så lejerne har størst mulige ressourcer og muligheder for at realisere deres visioner og projekter. Arbejdsfællesskabet PB43 a.m.b.a. er således en selvfinansieret non-profit organisation, hvorimod lejerne tæller både fuldtids- og deltids-professionelle erhverv, non-profit projekter og hobby-aktiviteter.

PB43 A.M.B.A., der er den juridiske og organisatoriske ramme for projektet, har til formål at fremme medlemmers økonomiske såvel som ideelle interesser ved at leje og drive de tidligere industri og kontorbygninger beliggende på Skudehavnsvej 25, 2150 Nordhavn.

Medlemmernes ideelle interesser varetages ved, at andelsselskabet er rammen for en brugerdrevet udvikling af ejendommen og lokalområdet, med henblik på at skabe et levende, åbent og bæredygtigt miljø med kulturelle og sociale aktiviteter, og med henblik på at engagere sig såvel nationalt som internationalt i projekter, som for eksempel i udviklingen af byrum med fokus på ibrugtagning af tomme bygninger og grunde.

Andelsselskabets bestyrelse (pr marts 2015)

Henrique Hinnerfeldt (Formand) – kunstner, FUKK
Erik B. Duckert – kurator og skribent, BETON art space
Maria Teilgård – kunstner, FUKK
Aske Baske Hvidtfeldt – kunstner
Lars Emil Jørgensen – musiker
Lasse Bruun Eriksen – Arkitekt, FUKK
Christian Martinus Nielsen – Kunstner
Peter Melbye – byudvikling, Commonzens
Mariann Poulsen – forfatter
Anna Fliid – Kunstner

Søren Christoffersen – Administrator

Kontakt PB43: kontakt@pb43.dk
Kik forbi: Skudehavnsvej 25, 2150 Nordhavn