Kultur- og iværksættermiljøet PB43 arbejder på at finde nyt sted i København

Kommunen og politikerne taler om København som kreativ metropol og laver visioner og opretter puljer og støtteordninger. Men samtidig får det kreative og kulturelle vækstlag sværere og sværere vilkår. Byudviklingen med kontordomiciler og penthouse-lejligheder skubber de kreative miljøer ud fra byens tidligere industriområder, og det betyder bl.a. stigende husleje, begrænset kreativ frihed og en økonomisk gulerod, som kan bremse iværksætterånden.

Denne udvikling er også nået til Arbejdsfællesskabet PB43 på Amager. Den tidligere lak-fabrik på Prags Boulevard 43, som de sidste 4 år har udgjort arbejdsfællesskabet fysiske platform, er nemlig blevet solgt, og den 1. marts 2015 rykkede PB43-medlemmerne ud af bygningerne. Men i stedet for at flytte sig for udviklingen, forsøger de henved 150 medlemmer af PB43 at bevare og videreudvikle det unikke kultur- og iværksættermiljø, der er opstået på PB43. Vi arbejder i skrivende stund for at finde et nyt sted.

Med stor succes har PB43 siden 2010 skabt ideelle rammer for nye arbejdspladser, kulturproduktion, produktdesign, iværksætteri, bæredygtig byudvikling samt tværfaglige og netværksudviklende projekter.

Et køb af ejendommen vil give mulighed for at realisere endnu flere projekter, skabe flere arbejdsplads samt bidrage med en bæredygtig udvikling i lokalområdet og København som helhed.

PB43 har mange visioner og arbejder for:

  • at sikre PB43 som en permanent kreativ iværksætter-oase i København med sociale og kulturelle events og projekter, der påvirker lokalområdet positivt og sætter stedet på landkortet både nationalt og internationalt.
  • at styrke samarbejde mellem aktører på tværs af brancher og sikre en kontinuerlig og stabil udvikling af PB43’s over 150 medlemmers unikke tværfaglige samarbejde.
  • at udvikle et bedre grundlag for dansk urban kultur via samarbejder med aktører i ind- og udland, for derved at skabe nye arbejdspladser og styrke den kreative vækst.

Prospekt

PB43Prospekt_forside
Download prospekt (10mb)

“Arbejdsfællesskabet PB43 er et lysende eksempel på hvordan storbyer kan, og er nødt til, at give plads til iværksætteri der danner grundlaget for økonomisk vækst og jobskabelse i samfundet. Med et stigende antal tilflyttere til de urbane områder har dem der regerer byerne et ansvar i at bibeholde samt skabe ny muligheder for iværksætteri, innovation og trivsel.”
Anders Norström Christiansen
Business Executive, Smarter Cities Leader for IBM Nordic

“Steder som PB43 findes i alle de toneangivende storbyer jeg har været i. I mange af storbyerne hjælper man disse fællesskaber, fordi man ved de betyder vækst. Det er på steder som PB43 at byens virkelige udvikling sker. Vi skal have mange flere steder som PB43 hvis vi gerne vil have opfyldt vores ønsker om innovation og fremdrift i et velfærdssamfund. I den tid jeg har været i PB43 har jeg set flere folk realisere deres ideer end alle andre iværksætterfælleskaber jeg har befundet mig i. Fordi der i PB43 ikke er et fokus på kapitalisering og vækst men på skaberlyst! Folk skaber af lyst og ikke af økonomiske incitamenter, og i den gentænkning opstår det nye samfund som vi alle ønsker.”
Anders Morgenthaler
Tegner, forfatter, filminstruktør, samt initiativtager til Den Grønne Friskole, Amager

“Projektbasen er et boligsocialt projekt som har fungeret i Holmbladsgadekvarteret i de sidste 17 år. Formålet med vores arbejde er generelt at forbedre det sociale liv i lokalområdet, men vi sætter særlig fokus på integration og uroskabende unge og deres forældre. Integrationsindsatsen er i høj grad afhængig af muligheden for at kunne samle større grupper i forbindelse med diverse aktiviteter. Vi har hidtil skulle udføre vores arbejde uden faste lokaler, hvilket har gjort det meget vanskeligt at fastholde vores brugere. Projektbasen har på Prags Boulevard 43 (PB43) netop fået et sådan lokale. Her råder vi over ca. 70 m2 som vi bruger i forbindelse med vores integrationsarbejde. Lokalet bliver først og fremmest brugt til Fædrecafé. For Projektbasen er Fædrecaféen en helt ny mulighed for at få fat i mændene af anden etnisk baggrund. Tidligere har der været forskellige aktiviteter, men uden den nødvendige kontinuitet og et fælles samlingssted. Netop kontinuiteten og muligheden for det uforpligtende møde mellem Projektbasen og vores brugere er enormt vigtigt for at fastholde brugerne.”
Andreas Bech
Projektleder, Fædrecaféen Far for sjov, Projektbasen, VIBO

“Partnerskabet er sekretariatet for udmøntning af den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen (2014-17). Vi arbejder tæt sammen med tilsvarende sekretariat, der omfatter området omkring Sundholmvej og Holmbladsgade i Amager Øst. Et væsentligt tema i helhedsplanerne er ‘Børn og Unge’, hvor uddannelse, beskæftigelse, frivillighed og deres aktive deltagelse i lokale, kulturelle begiveheder er overskrifter og indsatsområder. I samarbejdet med PB43 har vi et meget fint eksempel, der rummer nærmest samtlige dimensioner af godt, områdebaseret boligsocialt arbejde, hvor mange aktører deltager i et praksisfællesskab, som både taler ind i egne formål samt bidrager til et større og fælles projekt, der løfter på individ, gruppe og områdeniveau. PB43’s miljø, aktiviteter, mennesker og rummelige indstilling til samarbejde omkring udsatte grupper er af høj kvalitet i denne sammenhæng. Modellen, vi arbejder med i samarbejde med PB43 oplever jeg en bred interesse for fra andre områder og helhedsplaner – og fra Københavns Kommune, som i højere grad får øjnene op for mulighederne og nødvendigheden i at dele praksis med alternative aktører.”
Søren Lykke
Konsulent i Partnerskabet

 

Billeder

 

 

Video

Smag verden

Citylink

PB43 Præsenterer musikfestival


Lak festival

Frivillig fra IBM hos PB43

Skifabrik

XYZ Cargobike