HAMBURG-KOPENHAGEN

Hamburg-Kopenhagen er et udvekslingprogram mellem de to byers kunst- og kulturmiljøer, og skal anskues som en løbende proces, hvor der siden 2012 skiftevis har været afholdt festivaler, udstillinger, koncerter, workshops mm i de to byer. Det seneste initiativ i København var i maj 2014 hvor 13 kunstnere fra Hamborg kommer til København for at udstille forskellige steder i forbindelse med Artist Run Festivalen. I efteråret 2014 var der ligeledes en udstillingsrække i Hamborg, hvor en større gruppe danske kunstnere rejser til Hamborg for at præsenterer deres værker for den hamborske kunstscene. I 2015 er fokus mere på netværks- og konceptudviklende initiativer for at få indraget ikke kun de to byer men helle Fehmarnbelt Regionen. Formålet med Hamburg-Kopenhagen er at udvikle et stærkt internationalt netværk, udbygge de deltagende kunstneres faglighed samt understøtte de to byers kunstnerdrevne udstillingrum.

PB43 er central i samarbejdet, både hvad koordinering, netværk og udstillingrum. BETON Art Space var ligeledes ved udvekslingen den 9-11 maj 2015 i København det centrale udstillingssted og med-koordinator. PB43 stod også for det succesfulde Artist Run åbningsevent.

Projektkoordinator og konceptudvikler: Steen Andersen, Erik Duckert og Carsten Rabe.

Samarbejdspartnere:
WestWerk – www.westwerk.org
Gängeviertel – www.das-gaengeviertel.info
Kulturbehörde Hamburg – www.hamburg.de/kulturbehoerde
Hotel Pro Forma – www.hotelproforma.dk
BETON Art Space – www.betonartspace.com
68m2 Art Space – www.68squaremetres.org
Sydhavn Station – www.sydhavnstation.info
Hilda Ekeroth – www.hildaekeroth.com
Casten Rabe
Artist Run Festival – www.artistrun.net