SMAG VERDEN

Mangfoldighedsfest – Smag Verden er en gadefest, der i 2014 løber af stablen den 23. august for 4. år i træk, og som forventes at trække hen ved 40.000 besøgende lig sidste år. I 2013 deltog 85 foreninger, 15 resturanter og caféer, cirkusartister, kunstnere, musikere, dansere, karnevaloptog, og tusindvis af mennesker mødtes ved den grønne stribe som løber ned igennem Prags Boulevard. Gæsterne kunne opleve verdensmusik, internationalt gadekøkken, dans fra fire kontinenter, happenings, kunst og meget andet.

Festivalens formål er at skabe rammerne for en by med plads til etniske, religiøse og sociale forskelligheder, og derfor er et lokalt funderet samarbejde af stor betydning, så det ikke blot bliver en festival som ‘lugter’ af kommune.

PB43 stod i 2013 for 14 kunstneriske og kulturelle projekter. I 2014 have PB43 ansvaret for alle koncerter, performances og events.

Festivalen arrangeres af Københavns Kommune og Copenhagen Cooking, og det er københavnske foreninger, restauranter, frivillige og optrædende artister, der danner rammen om folkefesten.

Se mere om Smag Verden www.kk.dk/Smagverden eller Facebook.