SVENDBORG I FREMTIDEN

I perioden 2013-2015 gennemfører Svendborg Kommune et projekt, der skal sikre, at bymidte og havn forbindes via nye fodgængerforbindelser, aktivitetsformer og trafikløsninger, der alle indbyder til ophold. Der skal skabes et mere tilgængeligt og inviterende bymiljø, som forventes at gavne alle borgere, virksomheder og gæster.

Det er især bylivet, sociale aktiviteter og rum, som indbyder til ophold, som er i fokus med den del af projekt som PB43 er involveret i. Dette nye fokus skal være med til: at skabe en identitet for områderne og understøtte den fremtidige udvikling af rummene og planen, for at skabe rum til ophold og mødet mellem mennesker i Svendborg.

Borgerindragelse, medbestemmelse og ejerskab har været nøgleord. De værktøjer som PB43 i samarbejde med Svendborg Urbane Havnekontor har anvendt, strækker sig fra en Lydløs Frokost for udvalgte borgere, indsamling af oplysninger om nøglepersoner i byen, midlertidige lysinstallationer i byens rum, samt rådgivning om netværksdannelse og handlingsplan.

Initiativet er iværksat med støtte fra Svendbog Kommune.

Se mere på www.svendborgsurbanehavnekontor.tumblr.com.