Den Grønne Friskole på PB43

Den Grønne Friskole holder undervisning og arbejdsdage i Prags Have indtil oktober. Der er blevet bygget midlertidige undervisninglokaler til de knap 40 børn og 4-5 lærer i 0-5 klasse. Skolen fokuserer på elevernes udvikling indenfor de humanistiske, naturfaglige, håndværksmæssige, kreativt/musiske og bevægelsesorienterede fag.

Skole vision er at nærer børns kroppe, sind og hjerner, så de er klædt på til at leve et rigt,
tilfredsstillende liv i en foranderlig og udfordrende globaliseret verden.

Skolens vision er at ruste børn til at agere aktivt og handlende i en fremtid med store omstillinger
– økonomisk, miljømæssigt og socialt. Vi vil skabe et læringsmiljø, hvor vi anerkender alle børn, bygger videre på de kompetencer de har og bevarer deres nysgerrighed og foretagsomhed.
Vi vægter kreativitet, bevægelse, håndværk og det sociale på lige linje med høj faglighed i dansk, matematik, natur- og samfundsfag.

Skolens vision er endvidere at gå ud over det traditionelle skolebegreb og skabe en ny form for medborgerhus.
Skolen fungerer som et centrum, der rækker ud i lokalbyder lokalmiljøet indenfor til at låne eller leje
værksteder, etc., og derved inddrages alle i den omstillingsproces som skolen er frontløber for.

Vi glæder os til et godt samarbejde.

Se mere om skolen her: www.dengroennefriskole.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *